Yıldırım Beyazıt TÖB “Ender Rastlanan Hastalıklar Öğrenci Sunumları Etkinliği- NitHekim”

 Başvuru sonucu seçilen 11 katılımcı arasında ender rastlanan hastalıklar kura ile dağıtıldı. Bu katılımcılar, hastalıklar ile ilgili sunum hazırladılar ve etkinlik günü diğer katılımcıların da bulunduğu amfide sunumlarını gerçekleştirdiler. Hastalıklar o kadar ilgi çekiciydi ki, çok iyi geri bildirimler aldık. Etkinlik esnasında katılımcılarımız, tüm sunumlar hakkında notlar tuttular ve daha sonra bu notları sunum yapanlara bildirerek sunumlarındaki yanlışları veya iyi yönleri görmelerini sağladık. Dilşad Gülkanat Yıldırım Beyazıt TÖBTıp Eğitimi Çalışma Kolu Direktörü