Yıldırım Beyazıt TÖB EKG Eğitimi (21.11.2014)

Üniversitemizin kardiyoloji bölümündeki hocamızla görüşüldü ve dönem 3 öğrencilerimiz 4 gruba ayrılarak sırayla kardiyoloji servisinde ve yoğun bakım ünitesinde EKG eğitimi aldılar. Bu eğitim kapsamında katılımcılar hem birbirleri üzerinde EKG çektiler hem de hastalara yapılan EKG örneklerini değerlendirerek hastalık patolojilerinin EKG’ye yansımalarını öğrenmiş oldular.