Turgut Özal TÖB Organ Transplantasyonuna Multidisipliner Yaklaşım

6 Aralık da düzenlenen çalıştayda amacımız biz hekim adaylarının transplantasyona yani diğer adıyla organ nakline değişik bakış açıları kazanarak bakabilmesini sağlamaktı. Çalıştayın  içeriğinde transplantasyona her biri alanında uzman hocalar tıbbi, hukuki, etik ve fıkhi açıdan organ transplantasyonuna yaklaştı; doku mühendisliğinin transplantasyona nazaran avantajları yahut dezavantajları tartışıldı.Çalıştayımız gün boyu sürerken yeni bilgiler edinmenin yanında farklı bakış açılarınından organ transplantasyonu incelendi.Okulumuz klüblerinden Dinamik Fikirler klüpunun düzenlediği çalıştaya SCOME olarak destek verdik. Türkiye  Organ Vakfının destekleri ile gerekli broşurleri temin ettik ve anket yaparak katılımcıların bu konudaki bilgileri ve fikirlerini değerlendirdik.
 
Hatice Kübra Gündüz
Turgut Özal Tıp Öğrencileri Birliği
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Direktörü

Resim: