SAĞLIK BİLİMLERİNDE KLİNİK VE İLETİŞİM BECERİ EĞİTİMLERİ KONGRESİ

12-14 Kasım'da Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi'nde Türk Tıp Eğitimi Derneği tarafından düzenlenen  ' Sağlık Bilimlerinde Klinik ve İletişim Beceri Eğitimleri Kongresİ ' gerçekleşti.Birliğimiz Tıp Eğitimi Çalışma Kolu'nu temsilen Ayşenur Kozlu ve Ulusal Tıp Eğitimi Takımından Zeynep Cemre Çelebi katıldı.

 

Tıp,hemşirelik,fizyoterapi bölümleri öğrencilerinin mesleki anlamda iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen bu kongrede alanında uzman hocalarımızın sunumları,sözlü ve yazılı bildiriler,çalıştaylar ve kurslar yer aldı.Sağlık Bakanlığı Acil Hizmetlerde Beceri Eğitiminden Uzmanlık Dernekleri Uzmanlık Sınavında Becerinin Değerlendirilmesi gibi pek çok çeşitli konu üzerinde durularak tüm sağlık çalışanlarına hitap eden bir kongre gerçekleşmiş oldu.Kongre programına ve içeriğine göz atmak isteyen gönüllülerimiz için link : http://www.tipegitimi.org.tr/kibe2015/index.php

 

Kongre sürecinde düzenen hekimlerin yanı sıra hemşirelerin ve fizyoterapistlerin katıldığı simülasyon yarışmasında sağlıkçılar ayrı ayrı sınavlara alınarak değerlendirildi.Hekimler hasta karşılama,anamnez alma,nabız ve tansiyon ölçme üzerinden sınava tabi tutuldu.

Ulusal Tıp Eğitimi Takımı üyemiz  Zeynep Cemre Çelebi, hastalarla kurduğu iletişim,hastalara sorduğu sorular ve hastayı bilinçli yönlendirmesiyle 'Simülasyon Yarışması'nda birinci olarak büyük ödülü kazandı.Kendisini tebrik ederiz.

Resim: