ICME2015 3.Gün Oturum Raporları

Curriculum Challenges in New Perspective and Design

Konuşmacılar

Perls and Perrils of Competence Frameworks-Charlotte Ringsted

THEnet Proposed Model-Andre Jacques Neusy

The Impact of New Medical Curricula on Student Performance-Khalid Bin Abdulrahman

Tarih :17.10.2015

Hazırlayan : Sena Alptekin

Plenary 02

Oturuma ilk olarak bireysel ve organizasyon düzeyinde yeterliliğin tarihçesini ve anlamını anlatarak başladı.Canada’da yürürlükte olan ve  The Dundee Framework,ConMeds  gibi öncü çalışmaların işleyişini anlattıktan sonra İtalya’da gerçekleşen kişilerin sınavlardaki başarsız olduğu yönleri saptama ve bunun üzerinde yoğunlaşmaları için destek çalışmaların sağlandığı “In Training Assessment”tan bahsetti.

Okuldaki ve sahadaki doktorların farklı şekilde bilgiyi kullanma ve bunu hayata geçirebilmesi gerektiğini ve buna bağlı değerlendirmelerde bulunulmasına değinildi. Öğrencinin aldığı eğitimi kullanabilmesi ve doktorun da bildiği bilgiyi hayata en iyi şekilde geçirebilmesi gibi iki yönlü bir değerlendirme bu.Biri okul odaklı biri ise sahadaki görev üzerindedir.

Daha sonra uzmanlık dalları arasındaki değerlendirme ve görevlendirme anlayışındaki farka değinildi.Bazı bölümler üstleri tarafında görevlendirildiğinde daha verimli çalıştıkları diğer bazı bölümler ise kendi değerlendirmeleri sonucu eksik buldukları eyler üzerinde çalışmayı kendilerini daha motive ettiğini söylemişler.Doktor Rinsted bu sonuç doğrultusunda bazı domine olmayan uzmanlık alanlarında üstleri tarafından görevlendirmenin doktorları ve sağlık çalışanlarını  daha verimli görmüş.

Ve kendi ülkesi olan Danimarka’da bisiklet sürmenin çocuklara çok erken yaşta öğretildiğini bunun bir nevi kültürel bir norm olduğunu ve her ailenin bunu uyguladığından bahsetti.Bunun çocuklara rekabeti ve kendi becerilerinin farkına varmasında yararlılığından bahsetti ve sunumu  “What goes where ? and Who should do what ? “ diyerek bitirdi.

Daha sonra oturuma Dr.Neusy devam etti.Sunumunda THEnet(Training for health equity network)tan bahsetti.Bu ağın sağlık çalışanlarını toplumun ihtiyaçları doğrultusunda eğitmek ve onlara en iyi hizmet etmek amacıyla oluşturulduğundan bahsetti.

Sorumluluk Yaklaşımı olarak belirttiği 5 aşamayı belirtti.Bunlar ,

Asses(Sorunu Belirle) , Identify (Belirle) ,Deliver ( Ulaştır) , Evaluate (Değerlendir),Adjust ( Uygula )

Sağlık çalışanlarının fildişi kulesi tavırlarından toplum odaklı yaklaşıma geçmelerine değindi.Bunu en iyi şekilde yapmanın yolunun ise hizmet edeceğin kitleyi belirlemek, onların ihtiyaçlarını bilmek ve onların sağlık sistemini tanımaktan geçtiğini söyledi.

Son olarak Dr.Abdulrahman oturumuna kendi dekanıyla yaşadığı bir problemi yaşarak başladı.Müfredattaki sorundan ve değişim istediğinde kendi dekanına bahsettiğini ama dekanın ona biz müfredatla birçok öğrenci mezun ettik bize bir sorun getirmedi,sorunlu olan bir şeyi düzeltmenin ne anlamı var ? gibi veya onun sözleriyle “ If it’s not broken,don’t fix it.Why to change?” Şeklinde bir dönüt aldığını söyledi.

Sözlerine özellikle ilk üç yılda tıp fakültesi öğrencilerinin yaşadığı stresten bahsederek ve öğretmenler olarak bu stresini olabildiğince azaltmaları gerektiğini belirtti.Bunun için de yeni entegre edilmiş müfredatlarla yapılabileceğini ve seçmeli derslere de daha çok önem verilmesi ve bunların müfredat içinde arttırılması gerektiğini belirtti.Daha sonra Portföl ve E-öğrenmenin verimliliğinin arttırılması gerektiği ve bu konu üzerine daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyledi.Ve sunumunu öğrencileri ve öğretmenleri araştırma çalışmalarına “More researc h to carry out “ diyerek yoğunluk vermelerini istedi.

Theme:Professionalism and Ethics

 

Hazırlayan : Sena Alptekin (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Research Paper Oral Presentation-1

A comporative Study : Practice Self-Medication Among Medical Non-Medical Students

-Imran Amjad

        Araştırma 440 öğrenciyle Güney Hindistan’da başlamış.Araştırma sonuçlarında kendi kendine tedavi orani %78 olarak bulunmuş ve kız öğrencilerin de bu tedavi yaklaşımında büyük çoğunluğu oluşturduğu gözlemlenmiş.Tıp öğrencilerinde bu tedavi yaklaşımı diğer öğrencilere göre çok daha fazla olduğu hatta çoğu zaman bu arkadaşlarını ya da aile bireylerinden birini tedavi etme girişiminde de bulundukları gözlenmiş. Kişilerin bu tedavi yaklaşımını tercih etmeleri genellikle hastalıklarını önemsiz görmelerinden kaynaklanıyor.Ve kullanılan ilaçların çoğunluğunu ateş düşürücü olarak belirlenmiş.Ve öğrencilerin çoğunluğu da bu tedavi yaklaşımını kullanmaktan memnun olduklarını,kendi kendilerini tedavi etmenin onlara güven verdiğini ve bu tedavi yaklaşımının da teşvik edilmesi gerektiği konusunda görüş birliği yapıyorlar.

Attitude of Health Care Students Towards Disability: A Comparative Study

       -Arshad Nawaz Malik

Araştırma 90 tane birinci sınıf tıp öğrencisi arasında gerçekleştiriliyor. Araştırmadaki amaç kişilerin yaşları,kültürel altyapıları,normları ve cinsiyet arasında engelli kişilere davranış bakımından fark mı yok mu cevabını bulmak. Araştırma sonunda yaşın bu davranışlar üzerinde etkisi olmadığını fakat erkek öğrencilerin negatif tutum içinde bulunmalarının çok daha olası olduğu görülmüş.Engelli kişilere yaklaşımda en başarılı olan kişilerin ise geçmişinde böyle bir durumu kendi üzerinde ya da yakın çevresinde yaşayan ve deneyim kazan kişiler olduğu sonucuna varılmış.Doktor Malik aynı zamanda engelin sadece fiziksel ya mental eksiklik değil aynı zamanda günlük hayatta herkesin sahip olduğu ve bizim yapamadığımız yüzme,bisiklete binme gibi gündelik yeteneklerin kişide eksikliği durumlarının da bu kavram içerisinde değerlendirilebileceğini söyledi.

Theme: Professionalsm & Ethics

Research Oral Presentation 02 

Raportörler: Turgut Gürer(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi),Aykut Uçar(Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Co-Chair: Khalid Bin Abdulrahman  Co-Chair: İskender Sayek Moderatör: Fareesa Waqar

Konuşmacılar:  Fareesa Waqar,Noreen Zahid Mirza,Osamu Nomura,Akan Karakuş, Muhammad Nadim Akbar Khan,Joel McCay ,Hoda Ahmari

Bu oturum farklı ülkelerden değerli katılımcıların onar dakikalık konuşmalarında yaptıkları araştırmalarını sunmalarını amaçlıyordu. Konuşmalar birbirinden bağımsız araştırmalar üzerinde olmasına rağmen genel tema olarak Profesyonellik ve Etik olarak belirlenmişti. Oturum moderatör Fareesa Waqar’ın konuşmasıyla başladı ve kendisi kısaca oturumun genel amaç ve işleyişinden bahsetti. Ondan sonra oturumun zamanının kısıtlı olması nedeniyle hızlıca yedi konuşmacıdan ilk konuşmacı olarak kendi sunumunu yapmaya başladı.

Fareesa Waqar: İlk konuşmacı olan Fareesa Waqar’ın sunumunu yaptığı araştırmasının ismi Research a Necessity or a Burden for undergraduates? What do students feel?’ydu (Araştırma bir gereklilik ya da bir yük? Öğrenciler bu konuda ne düşünüyor?). Konu olarak mezun olmamış tıp öğrencilerinin araştırma yapmasını alan araştırmasında belli başlı kavramları kılavuz aldığından bahsederek bunları açıkladı, belli başlı olanları aşağıdadır:

-Araştırma analizin altyapısıdır.

-Tıp öğrencilerinin daha önce araştırma yazmamış olmalarından dolayı, metodoloji bilgileri ve araştırma becerileri zayıf kalmıştır. Bu da araştırmalarında daha önceki araştırmaları taklit etmelerine yol açmaktadır.

-Öğrencilerin sadece %4’ü daha önce araştırma yapmışlardır.

-Araştırmaların cross-section olarak pakistanda yapılmasına karar verilmiştir.

-Öğrencilere nasıl referans vermeleri, hangi stili kullanmalaerı ve nasıl istatistik analiz yapmları gerektiğini öğretmek gereklidir.

SONUÇ: Öğrencilere araştırma yapabilcekleri imkan ve zaman tanınmalı, self-help kavramına bağlı olarak bireysel olarak bağımsız düşüşnecekleri bir ortam sağlanmalıdır. Eğitimde yukarıdan inme, ‘spoon fed’ bir anlayıştan kaçınılmalıdır.

Noreen Zahid Mirza: Oturumun bu konuşmasının konusu ‘Reflection as a Tool for personal emprowement’- An insgiht from the college of Medicine.

Tıp öğrencilerinin yaşadığı sorunların büyük bir bölümü ve bu sorunların çözümlerinin bulunmamasının en büyük kısmı röflektif düşünme eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Sorunların NE- Öyleyse NE- daha sonra NE olarak sınıflandırılması ve bu üçayak üzerinde çözülmesi araştırmanın önemli bir kısmını oluşturmuştur. Konuşmacıya göre 3 tip düşünme vardır, bunlar:

Klinik düşünme- Doktorun bir usta ve tıbbi karar alıcı olarak düşünmesi

Bilimsel düşünme- Doktorun uyguladığı sanatı geliştirmek üzerine düşünmesi

Kişisel düşünme- Doktorun kendi iç dinamiklerine uygun olarak düşünmesi

Veri işlenmesi konusunda adımsal düşünmeyi uygulamayı öngören çalışmada adımlar aşağıdadır:

-Self Awareness (Öz-Farkındalık)

-Self İmprovement (Öz-Gelişim)

-İntegrity (Birbütünlük)

-Accountability (Güvenilirlik)

-Taking İniativies (Öncecilik alma)

Konuşmasının geri kalan kısmında konuşmacı bu saydığı adımları kendi üzerinde yazılı olarak değerlendiren 3 farklı ve gizli tıp öğrencisinin alıntılarından bahsetmiştir.

Osamu Nomura: Oturumun 3. Konuşmacısı olarak Japon konuşmacı Osamu Nomura, Tıp Öğrencilerinin birbirlerine iletişim becerilerini aktarmaları üzeirnde yapmış olduğpu araştırmasından bahsetti. Bir yıl boyunca sürdürdüğü araştırmasında karışık olarak uyguladığı metodlar sonucu bir yöntemde karar verdi:

-Aşağı olmayan deneme, bu kavram öğrencilerin ast,üst olarak değil akran olarak birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamak üzerinedir.

Araştırmanın sürecinde, tutorların tuteelere pratik öneri vermleeri ve ters yönden tuteelerin rol modele sahip olmaları ve fakültenin de bu iletişimdeki elemanların kalitesinde garantör olmasının yararlarına fark edilmiştir.

Araştırma ikinci el eğitim deneyiminin altıncı sınıf öğrencilerinin, öğretim yoluyla öğrenmek için ikinci bir fırsat olarak kazanım sağlamasını öngörmüştür.

SONUÇ: Röflektif düşünmeyi güçlendirmek için hep öğrenci hem de öğretmen olarak tıp öğrencilerinin akran eğitimi önemlidir.

Akan Karakuş: Oturumun bu konuşmasının konusu “Transforming Medical Education: Web-based Simulation in Technology Enhanced Learning”

Konuşmacı öncelikle Türkiye’nin tarihinde yatan önemli tıp insanlarına ve dünyaya etkilerine değindi. Buna örnek olarak; John Hopkins Hastanesi’nin mimarisinin Eski Şifahane İç Mekanı ile benzerliğini verdi. 

Asıl konusuna gelince, gelişen teknoloji ile artık eğitimin sadece sınıflarda alınmadığına dikkat çekerek kendilerinin uyguladığı bir sistemi açıkladı. Oluşturdukları bir web sitesi üzerinden birinci sınıf tıp fakültesi öğrencilerine klinik vaka soruları ve temel terminoloji sorularını içeren küçük quizler yaptıklarını gösterdi. Böylece sınıf dışında da öğrencilerin temel tıp eğitimlerine katkı sağlanabileceğini vurguladı.

Muhammad Nadim Akbar Khan: Bu oturumun konusu, “Developing Proffesionalism Among Undergraduate Medical Students-A mixed Method Study Proposal

Bunun yapılmış bir çalışma değil sadece ir proje fikri olduğunu söyleyerek oturumuna başladı. Profesyonellİğin temel 3 bileşenini açıkladı. Bunlar; hasta sıhhati, hasta özerkliği ve sosyal adalet.

Profesyonelliğin dayandığı 6 nokta; diğergamlık, güvenilirlik, görev, saygı, onur, mükemmellik.

Pakistan’da hali hazırda devam eden profesyonellik çalışmalarının tamamen öğrenci algısına ve bakış açısına göre değerlendirdiklerini belirterek sunumunu bitirdi.

Joel McCay:  Bu oturumun konusu, “A Quality Improvement Project (QIP) on the useof Handover in Accordance with BMA Junior Doctor’s Guidelines and its effect on Patient Safety”

Yaşanan olumsuz durumların %15’inin zayıf handover’dan kaynaklı olduğunu orataya koyan çalışmalarının üzerine yaptıkları çalışmanın amacı: Minimum masrafla en etkili ve en güvenli handover sistemini oluşturmak. Bunu yaparken baz aldıkları literatür, Junior Doctors Committee(JDC) Guideline’da temel üç konsept;

-Handover yapısı

-Handover bilgisi

-Handover çıktıları

Bunlar doğrultusunda yapmaya çalıştıklarında uygulamada gayet basit bir şekilde Excel kalıplarını ve Sharepoint Erişimini kullanarak neredeyse sıfır masrafı amaçlıyorlar.

Sonuçlandırdıkları çalışmada yaptıkları üç temel şey ,

Yeni bir handover guideline’ı oluşturmak, gayriresmi öğretim metodları geliştirmek ve hastane ortalarında bulunmak.

Bu proje dahilinde 2 hastanede 5 klinikte 6 ay süreyle çalıştılar. Sonuçlandırdıkları bu yeni handover sistemini uyguladıkları bu kliniklerden aldıkları geri dönüşler şöyledir:

-Yeni sistem hasta güvenliğini artırdı mı? Kayıtlar ve istatistikler dahilinde %64,4 oranında başarı sağlandığı görüldüyse de 2 klinik bu uygulamaya devm etmeyi tercih ederken, geri kalan klinikler hasta güvenliğinden şüphe duyup eski sistemlerine geri döndü. Fakat bunun yanlış bir düşünce olduğunu hasta güvenliğini geliştirdiğini gösteren istatistikler ispatlıyordu.

-Yeni sistem kullanışlı ve güncel mi? %58,3 oranında bir olumluluk görünse de bu konuda klinikler yeni sistemi uygun bulmamıştır.

-Yeni sistemin de öngördüğü sözlü handover ve çalışanların desteği ise olumlu istatistiklere rağmen ilgi görmemiştir.

Teoride çok daha iyi sonuçlar veren bu çalışmanın rağbet görmemesini tamamen bu yeni sistem üzerine olan eğitim eksikliğinden kaynaklandığı sonucuna vardılar.

SONUÇ: Bu sistem denemesinden kendi okullarımıza alabileceğimiz fayda ve sistematik bilgi:

-Proje grubu oluştur

-Bu konuda ileri eğitim al (JD Teachings)Teknolojik gelişmelerden yararlan

-Kalıplaşmış uygulamaları değiştir

-SPONSOR! En önemlisi bu çünkü onların çalışmasında düşük bütçe zorunluluğundan dolayı da işlev kazanamadığını düşünüyorlar.

Hoda Ahmari: Bu oturumun konusu, “The Effect of Integration of Role Modeling and Narration Methods on the Midwifery Student’s Performance in Proffesional Ethics

Kendi üniversitesindeki öğrencilerle yaptığı bir çalışmadan bahsetti. Hamile bir kadın eşinden gizli kürtaj yaptırmak istiyor. Bu durumda ne yapmalıyız?

1.grup öğrenci; sadece profesyonel etik açısından incelerken; 2.grup öğrenci; etik ve öyküleme açısından inceliyor. Etik açıdan ortak bir sonuca çıkmış olsalar da ikinci grup rol model uygulaması sayesinde daha efektif ve hızlı bir sonuca ulaşmıtır.

 

Theme: Professionalism and Ethics

 

Research Paper Oral Presentation 3

Moderatörler: John Dent, Shahina Yasmin

Hazırlayanlar: Buğra Han Egeli (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi), İbrahim Önal (Zirve Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Programda görünen sekiz konuşmacıdan altısı konuşmalarını yaptı.

1.Teaching Professional Ethics and Law to Medical Undergraduates in Pakistan: Existing Practice and Future Perspective-Shanina Yasmin

Mezuniyet öncesi tıp öğrencilerine profesyonel etik ve hukuk bilgilendirmesi üzerine yapılan araştırmanın sunumunun ana fikri aslında sadece öğrencilere değil öğretmenlere de birtakım kuralların öğretilmesi ve vurgulanması gerektiğinin bilgilendirilmesiydi. Çalışma anketler üzerinden ilerledi ve bunun istatistiksel sonuçları sunum esnasında bizimle paylaşıldı. Pakistan’da yüzde doksanın üzerinde öğrenci ve öğretim görevlisi etik ve profesyonelliğin ders programındaki diğer derslerle entegre hale getirilmesi gerektiğini ve programda somut ve net bir şekilde bir ders niteliğinde tanımlanmış olması gerektiğini düşünüyor. Bunun yanında yüzde on beş gibi bir azımsanmayacak bir çokluk bu etik derslerinin değerlendirilmemesi gerektiğini iddia ediyor. Bu durum aynı zamanda Konuşmacının fikrince etik bulunmadı. Bu anketlerin üzerine çalışmaya başlayan üniversite sabitlenmiş bir program hazırladı ve ondan bahsetti. Öncelikle beş senelik tıp eğitiminn sonunda etik değerlere bağlı en az bir araştırma makalesi şartı konuldu. Her akademik blokta gereken minimal ders sayısı detaylı olarak sunumda belirtildi, blok sınavlarında da değerlendirmeye alınması üzerinde duruldu.

2. Medical Students’ Perception Regarding Professionalism Teaching in the Undergraduate Medical Curriculum- Zaid Sayedalamin

Mezuniyet öncesinde öğrencilerin profesyonelliğe bakış açısından bahseden tıp öğrencisi Zaid Sayedalamin sunumunun başında Alpha Omega Alpha Honor Medical Society’den bahsetti. Bu topluluğun profesyonelliğin öğrencilerde baş direği olduğunu anlattı. Bu durumu engelleyen en büyük sebep ise doktorlardaki işletme anlayışının hasta içincilik anlayışının önüne geçmesidir. Araştırmanın metodolojisini birebir röportajlar oluşturuyor. 464 öğrencinin yüzde doksan biri profesyonelliğin çok zor elde edilebileceğini savundu. Yüzde seksen ise önlük giyme törenlerinin profesyonellik göstergesi olduğunu düşündü. Yüzde doksan ise derslerin profesyonellik esasında işlenmesi gerektiğini iddia etti. Arıştırmanın sonucundan bahsederken ise CanMED (Kanada) ekibinin yaptıklarından bahsetti.” Best professionalism curriculum award”dan bahsetti.

3.Moral Reasoning Among Dental Students in Makkah Region, Saudi Arabia- SuadAlsubaihi

Konuşmacı Suad Alsubaih katılımcılarla Suudi Arabistan Mekke bölgesindeki diş hekim öğrencileri arasındaki ahlaki muhakeme üzerine yaptığı çalışmayı 10 dakikalık sunumunda ifade  etti. Sunumunda Kohlberg basamaklarına değinip Kohlberg’in moral gelişim üzerindeki teorisini anlatan  Alsubaih, çalışmasını konveksiyonel düzey öncesi, konveksiyonel dönem ve konveksiyonel düzey sonrası olmak üç basamakta ilerletmiş. Yaptığı 127 anket sonuçlarıyla yön verdiği çalışmasına göre ise ahlaki muhakeme düzeyi konveksiyonel dönemde bariz bir yükseklik ortaya koymuştur.

4.The effects of Intervention Based on Supportive Leadership Behavior on Iranian Nursing Leadership Performance: A Randomized Controlled Trial- Mandana Shirazi

Konuşmacı konuşmasına etkileşimci liderlik ve uygun liderlik tanımlarıyla başladı. Bir sağlık personel liderinin özellikleri ve ulaştığı kitleye olan sorumluluklarını anlatan Mandana Shirazi entelektüel uygunluk, kişisel düşünce ve insanlararası etkili iletişim kavramları bağlamında sunumunu bütünleştirdi. Metodundan kısaca bahseden konuşmacı 621 hemşire, 110 baş hemşire ve 16 üst düzey yönetici ile gerçekleştirdiği çalışmasını liderlik özelinde sağlık güvencesi ve sağlık sistemlerinin bütünselliğinin önemimi vurgulayarak aktardı.

5.Video of Behavior Management Techniques as a Tool for Dentistry Students Practice- Renata A. Salvitti de Sa Rocha

Bu araştırma ise diş hekimliği öğrencilerinde, eğitim esnasında pratik dersler öncesinde davranış videosu izletilmesi üzerineydi. İzletilen bu kısa video sadece öğrencilerde değil hastalarda da korku ve endişeyi giderecek. Videoda üç tane davranış şeklinden bahsediliyor.

·        

Rutin bilgilendirilmesi: Hastaya verilen rutinin en ufak detayına kadar bilgilendirilmesi ve özellikle zaman kavramının üstünde durulması hastadaki endişeyi gideren en önemli faktörlerden birisidir.

·        

Dikkat dağıtılması: Bu ise hastanın tedavi edilmesi esnasında diş hekiminin birtakım hikayeler anlatması hastanın dikkatinin dağılmasını sağlar ve tedavinin psikolojik etkisinden uzak tutar.

·        

Rahatlama: Tedavi esnasında diş hekiminin ara verip hastadan derin nefes alıp vermesini rica etmesi hastanın rahatlayıp üzerindeki gerginliği atmasını sağlar.

Araştırmada örnek pratik derslerden önce bu video izletilince sonunda çoğunluk olarak hem ilk defa izleyenlerin bu maddelere uyduğu hem de daha önceden videoyu izlemiş olanların da hatırlayıp uyduğu dikkat çekti. Bu durumda videonun izletilmesinin faydalı olacağı sonucuna varıldı.

6.Comparison of Communication Skill of Medical Students between Activist and Non Activist- Mahdea Kasyiva

Endonezya’nın sosyal kültürel yapısını kısaca ifade ederek konuşmasına başlayan Endonezya İslam Üniversitesi tıp fakültesi öğrencisi Mahdea Kasyiva Endonezya’daki tıp öğrencilerinde aktivist olan ve aktivist olmayanlar arasındaki iletişim becerileri üzerine bir karşılaştırma çalışması gerçekleştirmiş. Çalışmasını 2 yılda 110 tıp öğrencisinde yapan Kasyiva eylemci olan aktif tıp öğrencilerinin iletişim becerilerinin daha yüksek olduğunu çalışması ve istatiksel sonuçlarıyla katılımcılara ifade etti. Tıp programından mezun olan öğrencinin hekimlik sanatını icra ederken iletişim becerisinin önemine özellikle vurgu yapan konuşmacı buradan hareketle tıp öğrencisinin eğitim aldığı fakültelerdeki iletişim becerilerine katkı sağlayacak çalışmalar, programlar ve düzenlemelerle aktif eylemci iletişim becerisi yüksek tıp öğrencisi profiline katkı sağlanması gerekliliği vurguladı.

 

 Teaching and Learning

 

Hazırlayan : Ezgi Özdemir (Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Tarih :17.10.2015

Research Oral Presentation 4

1)The impact of peer assisted learning associated with team based learning in dental education:

Speaker: Sausan Al Kawas

Ünivesitelerinde IRAT (individual yani bireysel ) ve GRAT (group) diye isimlendirdikleri gruplar kurmuşlar. Asıl amaç öğrencinin, öğrenciye yardım etmesi. Kurulan her grubun başına “tutor” denilen bir lider belirleniyor. Bu liderin görevi gruptaki insanların görevlerini yerine getirdiğinden emin olmak. Daha sonra sistem  modüllere bölünmüş şekilde ilerliyor. Örneğin sabah girilen modülde önce IRAT yani bireysel quiz yapılıyor, ödevler kontrol ediliyor. Daha sonra gruba verilen quiz grubun kendi içinde, dayanışma ile yapılıyor. Bilinmeyenler bilenler tarafından tamamlanıyor. Böylece herkes bir yardımlaşma içinde gününü geçiriyor, bilgi paylaşımı yapmış oluyor. Öğrencilere yapılan feedback anketinde görülmüş ki öğrenciler özellikle aralarındaki dayanışmadan çok memnun. Çoğunlukla yarışmacı ruh içine giren tıp öğrencileri birbirinden notları vb. saklamak yerine ortaya koyuyor ve paylaşıyor. Böylece her şey aslında grup için yapılmış oluyor. Bu aynı zamanda bireysel yapılamayı da destekliyor ve başarıyı sağlıyor.

2)The stiuation of bedside teaching

Speaker: Quratul Ain Tahira

Konuşmanın odak noktası”Medical education cannot be taught in classroms.” Olarak belirlenmişti. Gelecekte hasta ile, insan ile uğraşacak öğrencilerin 4-5. Sınıflara kadar beklemeden hasta il klinik ilişki içinde girmesi amaçlanmış bu üniversitede. Böylece birinci ve ikinci sınıflar farmokoloji, histoloji vb. derslerini öğrenirken bir yandan da verilen klinik dersler ile erkenden hastaya dokunmaya , stetoskoplarını kullanmaya başlıyorlar.Bedside yani hasta yatağının yanında eğitim gözleme, izleme ile de klinik beceri kazanmayı amaçlayan bir sistem. Öğrenci öğrendiği temel bilgileri uygulamaya konulurken izlemeli ve hatta yeri geldiğinde kendisi de dokunarak ve deneyimleyerek öğrenmelidir. Üniversitede kurulan bu sistem ile öğrenciler eğitimlerinin daha ilk yıllarında klinik ile iç içe temel eğitim alıyorlar.

3)Acquisiton of basic surgical skills (BSS) in UK Foundation doctors

Konuşmacı katılım yapmadı.

4)Responding to social accountbility with a global perspective- exprience of a competency-based multi-collaborative postgraduate programme

Afrika’da Somalli’ de yaşayan 200 milyon populasyona göz hastalıkları branşında hizmet sağlayan hekim sayısı ihtiyacın %1 ini bile karşılamıyor. Dünyada katarakt, gloucoma vb. komplikasyon ve hastalıların sonucu olan körlük, Afrika’da en yoğun şekilde gözleniyor. Buna karşılık göz bakımı çok aşağılarda bu ülkede. Bunun için geliştirilmiş postgraduate bir program , mezun olmuş doktorlara eğitim verip onları göz sağlığında hizmet vermek için Somalli’ye çağırıyor. Bu ve bunun gibi körlük oranın yüksek olduğu ve göz sağlık hizmetlerinin yeterli olmadığı yerlerde bu şekilde projelerin arttığını görmek istemekteyiz.

5)Effect of Preclinical Skill Lab Training on Clinical Skills of Students During Clinical Years

Speaker: Saadat Ali Khan

Shifa hastanesinde klinik yıllarını geçirecek tıp öğrencileri daha 1. Ve 2. sınıftayken üniversitelerinde kurulmuş preklinik labları sayesinde daha 4. Sınıf olmadan birçok klinik tecrübe ediniyor. Bu labda amaçlanan öğrencilerin kendilerine olan güvenlerinin gelişmesi, hasta önüne çıkılınca hissedilen anksiyete ve heyecanın azaltılması olmuş. Bu lab’da ilk karşımıza çıkan insan maketleri. Her organı ve uzvu bulabileceğiniz bu maketlerde öğrenciler eğitimlerinin ilk yıllarında temel eğitim bilgilerini uygulama alanı buluyorlar. Yıllar içersinde maketler ile tecrübe kazanan öğrenciler yeri geldiğinde gerçek hastalar ile de iletişim kuruyor. Öğrencilere verilen feedback anketlerinde alınan verilerde öğrencilerin korku ve çekincelerinin preklinik lablarda azaldığı ve kendilerini daha çok “doktor” hissettikleri ortaya çıkmış. Kliniğe çıkan 4. Sınıf öğrencilerinde de ilk yıllarda preklinik labı almış olanların daha kendine özgüvenli ve başarılı olduğu görülmüş.

6)360 degree approach of lecture hall for teaching

Speaker: Shahina Yasmin                                                                                                             

Sınıfların 360 derece dönen masalar şeklinde hazırlanması ile görülen değişimi konu alan bu sunumda, öğrenciler ve professörlerin birbirleri ile yaşadıkları “eye contact” sıklığının arttığı ve bunun aradaki güven ve karşıdaki öğrencilerin de özgüvenini kamçılandığını ortaya çıkarmıştır.

Bu üniversitede yapılan feedback çalışması olumlu sonuçlar vermiş ve bu sınıfların arttırılması konusu dönüşülmüştür.

7)Designing Effective CME Consedring Potential  Barriers to Practice Change

Speaker: Safarnavadeh Maryam

Bundan 20 yıl öncesine kadar radyo, televizyon, fotoğraf makinesi.. hepsi kucağa sığamayacak kadar büyük aygıtlar olarak  hayatımızda yer etmişti. Ama çok değil 20 yıl içerisinde hepsi cebe sığacak kadar küçüldü ve bunun gerçekleştiği zaman dilimi hepimizi şaşırtacak kadar kısa. Tıp dünyasıda bu hıza gelişiyor ve teknoloji yetişilmesi gereken bir olgu haline geliyor. Peki hemşireler bu koşturmacanın neresinde?

Doktorlar ve hastalar arasında asıl köprü olan hemşirelerin tıpta yeri çok büyük ve önemli. Bu demek oluyor ki hemşireler günlük çalışmalarında onlarca teknolojik alet ile haşır neşir oluyor ve onları effektif kullanıyor. Peki bunun için hemşirelere yeterli eğitiö veriliyor mu?

Bu karmaşık uzay ve teknoloji çağında teknolojiye yetişmesi çok önemli bir meslek olan hemşireliğin yeterli eğitim ve ulaşılabilirliği alması çok önemli. Bu konuşmada bu konun üzerinde duruluyor ve hemşirelere özel eğitimlerin verilemesi ve bu eğitimlerin özellikle tıp materyallerinin kullanımı üzerinde durularak verilmesi günümüz için çok önemli.

Bunu sağlamaya çalışan üniversiteler olmalı ki günümüz artan teknolojinin hızına en küçük sağlık çalışanı yetişebilsin.

 

 Teaching and Learning

 

Konuşmacılar(Sunum Sırasına Göre): Jyoti M Nagmoti, Musarrat ul Husnain, Vasanti Jirge, Dhania Novitasari Faradila, Pratibha A.Pathil, Hoda Ahmari (konuşma yapmadı), Fahd Mudassar Hameed

Hazırlayan: Başak Selin Kara

Tarih: 17.10.2015

Oral Presentation 5

Sunum 1: Effect of Mayer's Multimedia Principles on Learning of Medical Parasitology

Konuşmacı sunumuna tıp eğitiminde kullanılabilecek multimedya prensiplerini maddeler halinde vererek başladı. Konuşmacıya göre tıp eğitimde uygulanabilecek multimedya dizaynı prensipleri 10 tanedir. Bunlar uygunluk, parçalara ayırma, anımsatma, modelleme, ön eğitim, gereksiz bilgiden kurtulma, zamansal ve mekansal yakınlık, kişiselleştirme ve multimedia kullanımıdır. Konuşmacı konuşmanın devamında ise bunlardan uygunluk ve parçalara ayırma maddelerini açarak açarak tıp eğitimine uygulanmasını örneklendi. Buna göre uygunluk prensibine göre konuya uyumlu ve öğrenme yeteneğini görsel hafızanın da yardımıyla öğrenimi kolaylaştıracak görsel kullanımı  tıp eğitiminde kaliteyi yükseltebilecek uygulamalardandır. Açıkladığı ikinci prensip ise parçalara bölerek anlatım idi. Bölerek anlatıma göre ise eğitimde kullanalıcak animasyonların anlatımı öğrencinin öğrenme seviyelerine göre basitten komplikeye doğru olmadır. Prensipleri verip örnek açıklamalarını bitirdikten sonra konuşmacı bu prensiplerin uygulanmasıyla ulaştığı sonuçlardan bahsetmiştir. Konuşmanın son bölümünde ise konuşmacı yaptığı araştırma ve gözlemlere göre prensipleri eğitime entegre ettikten sonra denek öğrencilerin sınav ve essay ödevlerinde aldığı puanlar arttığını anlatmıştır. Bu önemli bir sonuç olsa da bana göre bu başarının artış oranının verilmemesi ve yapılan değerlendirme, sınav tekniklerinin sonuçlarının koşulsuz olarak kabul edilmesi bence konuşmanın bir eksikliğiydi.

Sunum 2:Retention of Life Saving Skills: Examining Feasibility of Overlearning

İkinci konuşmada ise gereksiz bilgi öğreniminin öğrencinin öğrenme yeteneğine olan olumsuz etkilerinden bahsedilmiştir. Buna göre olumsuz etki gereksiz bilgi seviyesinin çokluğuna göre dereceli bir biçimde artmaktadır. Yapılan araştırma ise dersin hemen ertesinde ek çalışma ve ya gereksiz bilgi öğrenimi yapılmadan önce uygulanan testlerde öğrencinin 6 hafta sonra ek çalışma yaptıktan sonra yapılan testlerden başlangıca göre çok daha az puan alabildiği göstermiştir.

Sunum 3: Introducing Integrated Learning Program in Indian Dental School

Konuşmada Hindistan'a kullanılan eğitim sürecinin geliştirilmesi için yapılan öğreticiler arası ietişim ve bilimsel konuşma uygulamalarından bahsedilmiştir. Bu süreçte öğreticiler belirliaralıklarla bir araya gelip alanları hakkında konuşmakta ve bilgi birikimlerini paylaşmaktadır. Bunun sonucunda da hem öğretici öğretme yeteneğini geliştirmekte hem de spesifik konuları daha iyi anlatmaktadır. Böylece öğrencilere daha faydalı bir eğitim verilebilmektedir. Bu sistemin kullanımının gelecek senelerde kullanımında bahsedilecek 11 konunun şimdiden belirlendiği konuşmanın sonunda konuşmacı tarafından belirtilmiştir.Konuşmada bahsedilen çalışmanın araştırmada kalmayıp uygulamaya hemen geçilmiş olması bence araştırmanın en dikkat çekici özelelliklerindendi.

Sunum 4:Training ofDegenerative Disease Management For Health Students with Inprofessional Colloborative Approach in Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Konuşmaya göre yapılan çalışmalarda farklı disiplinlerden öğrenci ve öğretmenlerin de katılımıyla öğrencilere tıp eğitimi verilmiştir. Bu süreç sayesinde farklı konsept ve uygulamaların karşılaştırılması ile öğrenim seviyesi arttırılmıştır fakat yapılan çalışma katılımcı sayısının azlığı nedeniyle sonuç almakta zorlanmıştır.

Sunum 5: Identification of Slow-Learner Among the Dental Undergraduate'

Konuşmaya yavaş öğrenen bir öğrencinin ağır bir eğitim olan diş hekimliği eğitimde yaşayabilecekleri sorunlar açıklanarak başlanmıştır. Buna göre hızlı ilerleyen bu sistemde yavaş öğrenen öğrenci eğitimini yeterli derecede anlama kapasitesine sahip olsa bile anlayamamaktadır. Bu sorun takım bazlı eğitimle (TBL) aşılabilmektedir. TBL sisteminde ise öğrenciler aynı konu üzerinde ön çalışmalarını yapıp konuyu tekrar tekrar tartıştıklarından yavaş öğreniciler sürecin içerisine rahatça entegre olabilmektedir. Konuşma sonunda sorulan sorular sonucu tıp öğrencileri arasında yavaş öğrenen öğrencilerin oranı sorgulandı ve bu sistemin gerekliliğinin buna bağlanması tartışıldı. Tartışmalarda dinleyiciler tarafından eğitimin topluluğun çok küçük bir kesime göre yapılması eleştirildive  sistemin diğer öğrencilere olan olumlu olumsuz etkileri konuşuldu.

 

 Teaching and Learning

 

Hazırlayan : Turgut Gürer

Tarih : 17.10.2015

Oral Presentation 06

Konuşmacılar :

Teaching & Learning

 

Hazırlayan : Sena Alptekin (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Tarih :  17.10.2015

Oral Presentation 07

1)Sleep Patterns,Quality and Problems and Their Association with Perceived Academic Performance of Male Medical Student

-Gwiria Satti

     Araştırma Afrika’da tıp fakülesinde  kız ve erkek öğrencilerinin uyku düzenleri ve erkeklerin kız öğrencilerden bu konu üzerindeki farklı tutumları ele alınmış. İki öğrenci profili de gece uykusu almamış ve dışarıda ya da evde geçirdikleri bu uykusuz geceden sonra okuldaki derslerine katılım göstermiş. Bu koşullar altında kız öğrenciler eve geldiğinde bir önceki uykusuz geceyi telafi etmek için uyuduklarını ama erkeklerde bu davranış tutumunu göremediklerini belirtti. Uykusuz geçirilen günler için erkeklerde bunu telafi tutumuna gidilmemesinin en önemli nedeni ise  erkeklerin uykuya gerekli önemi vermediği değer vermemesi olduğu belirtildi. Kızlarda uykusuzluğun çözümü olarak genellikle uyku ilaçlarının kullanıldığını ama erkeklerde böyle bir tutum olmadığını da ayrıca belirtti.

2)Metacognitive Learning Strategies of the the School of Health Students and Effecting Factor

-Albena Gayaf

Bu araştırmada öğrencilerin kendilerine özgü çalışma şekillerinin sınav notlarına ve okul başarılarına yansıması değerlendirilmiş. Genellikle yüksek hedefleri öncelikleri olan öğrencilerin sınavlarda sınavlara daha az değer veren öğrencilerden daha düşük not aldıkları görülmüş.Bunun açıklaması olarak da sadece okulun verdiği kaynak  ile yetinme ve sınav odaklı çalışmanın olduğunu ve bunun da bilginin kalıcılığını azalttığını söyledi.Ama sınav odaklı çalışmayan kişilerin diğer kaynaklara yöneldiğini ve farklı kaynaklardan yaptıkları araştırmalar sonucunda onlar için daha kalıcı ve net bilgilere ulaşmalarının sınav notları üzerinde de olumlu etkiler yarattığını söyledi. İngiltere’den katılımcı olarak katılan bir öğrenci ise bu bilgiyi destekleyici olarak kitaplardan çalışmanın bilginin özünü kavramada daha nitelikli olduğunu ve bunun konuyu anlamada çok daha yararlı olduğunu söyledi.

3)Rationalizing Academic Advising-Removing Redundancies to Foster Pedagogical Resilience

-Noreen Zahid Mirza

 

Okullarında sistem olarak 10-12 kişilik küçük gruplara gözlemci hocalar atanmış.Hocalar bu öğrencilere hem dersler konusunda hem de okul hayatındaki karşılaşabilecekleri sorunlarda ilk ulaşılacak kişi görevini üstlenmiş.Bu da hem öğretmen öğrenci arasındaki bariyerleri kırmada hem de öğrencilerin okula adaptasyonlarında olumlu bir gellişme kaydetmelerini sağlamış.Fakat üniversitenin uluslararası olmasından dolayı yapılan bu üst görüşün yerli öğrenciler tarafından yeterince algılanamadığı olumsuz feedbackini almışlar.Bu nedenle bu sene gerçekleştirecekleri eğitim atamasında yerli öğrencilere bu süreci daha verimli kullanmaları adına  kendi dillerinde konuşan br supervisor atayacaklarını da belirtti.

 

Teaching & Learning

 

Research Oral Presentation 08

Tarih : 17.10.2015

Hazırlayan

1)The Usefulness of a Course in Non-verbal Communication for Optimizing the Team Leader Function with Musical Exercises- Ture Larsen

Ture Larsen, sözlü olmayan iletişimin önemini vurgulayan konuşmasında 5 kişilik bir ekipten oluşan müzikal egzersiz yaptıkları grubun çalışmalarını ve bu grupta edindiği deneyimleri nasıl tıbbi hayata geçirdiğini videolar yardımıyla anlattı. Videolarda özellikle mimiklere ve el hareketlerine dikkat çeken Bay Larsen, aslında günümüzde bu iletişimi sıklıkla kullandığımızı özellikle vurguladı. Tartışma bölümünde ise sözlü olmayan iletişimin toplam iletişimin %93’ünü oluşturduğu özellikle belirtildi.

2)Undergraduate Foreign Medical Students’ Adaption to College: Solution of Problems from the Individual to the Instution- Nilifer Demiral Yılmaz

Nilifer Yılmaz;  Orta Asya, Orta Doğu ve Afrikadan son yıllarda pek çok öğrencinin Türkiyeye geldiğini ve bu öğrencilerin adaptasyon süreçlerinde yoğun bir stres altında olduklarını konu alan konuşmasında, yaptığı çalışmada asıl amacının bu stresle nasıl başa çıkılabileceğini açıklamak olduğunu belirtti. 2014-2015 öğrenim döneminde Ege Üniversitesinde okuyan 127 yabancı tıp öğrencisini kapsayan bu çalışmada Baker ve Siryk tarafından geliştirilen SACQ  ve Carver tarafından geliştirilen COPE  anketleri kullanılmıştır. SACQ anketinde 4 kriter değerlendirilmektedir: Akademik adaptasyon, sosyal/kişisel adaptasyon, kişisel-duygusal adaptasyon ve kuruma bağlılık. COPE anketinde ise üstesinden gelme, planlama, kurum desteğini kullanma, emosyonel destekten faydalanma, dışavurum, davranışsal olarak ilişkisini kesme, kendine zarar verme, pozitif yenilenme, inkar etme, kabullenme, din, madde bağımlılığı, mizaç ve kendini suçlama kriterleri ele alınmaktadır. Nilifer Yılmaz; yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre stres yaşayan yabancı öğrencilerde en büyük oranı Avrupa’dan gelen öğrencilerin oluşturduğunu, 2. Ve 3. Sırada ise Orta Asya ve Orta Doğudan gelen öğrencilerin yer aldığını belirtti. Sonuç olarak ise dil, sosyal aktivitelere katılamama, tatillerde kendi ülkelerine gidememe ve kendilerini yalnız hissetme faktörleri yabancı öğrencilerin stres nedeniyle adaptasyonlarını zorlaştırdığını vurguladı.

3)Medical Education System in North Korea- Seok Hoon Kang

Seok Kang, Kuzey Korede geleneksel tıptan modern tıbba geçişinden bahsederek başlayan konuşmasında; geleneksel kuzey Kore tıbbının Silla, Koryo ve Choson isimli araştırmacıların çalışmaları sayesinde 3 temel bölümde incelenebileceğini; Modern tıbba geçişin ise Allen ve King Gojong isimli hekimler tarafından sağlandığını belirtti. 1889 yılında Kuzey Korede Seok Young Ju isimli ilk modern tıp fakültesi açılmıştır. 1910 yılından sonra ise 3 tıp fakültesinde Amerikan tarzını Japon tarzına dönüştürülerek tıp eğitimi verilmeye başlanmıştır. Ancak bu uyarlama 1950’de gerçekleşen Kore Savaşına kadar sürmüştür. Kuzey Koreliler 1990’lardan sonra ise 3 temel sorun üzerine yoğunlaşmışlardır. Bunlardan ilkini “tıbbı, tıbbi aletleri, elektrik gücünü ve tıbbi eğitimi sınırlandırma” oluşturmaktadır. 2.  ise “Koguryõ Tıbbı” isimli oryantal tıp öğretimini doktorlara aşılama ve son olarak da ülke içerisinde yoğun olarak yaşadıkları toplumsal sağlık sorunlarına yönelme temeline dayanmaktadır. 1990’larda ciddi anlamda sağlık sistemi ve tıbbi eğitim sisteminde sorunlar yaşamaktadır Kuzey Kore ve hayat standartlarının düşük olması nedeniyle toplumun önemli bir kısmı yeterince tedavi olamamaktadır bu nedenle daha önce ülkede görülmeyen Kolera ve Sıtma hastalıkları görülmeye başlanmıştır. Konuşmasını Kuzey ve Güney Kore sağlık sistemlerini açıklayarak devam ettiren Seok Kang, Kuzey Korede daha çok halka yönelik olan tıbbın Güney Korede daha çok özel olduğunu; modern ve geleneksel tıbbın hem Kuzey hem de Güney Kore’de ayrı lisanslara sahip olunarak uygulanabildiğini; Kuzey Kore’de daha çok koruma amaçlı sağlık uygulaması yaparken Güney Kore’nin ise  tedaviyi daha ön planda tuttuğunu; Kuzey Korede tedavinin ücretsiz olduğunu ama Güney Korede sağlık sigortasına göre ücretlendiğini ayrıca başka  yönlerini, farklılıklarını açıklayarak karşılaştırdı. Son olarak da Kuzey Kore ve Güney Korede tıp eğitimin kısa karşılaştırmasını yaparak konuşmasını bitirdi.

4)Collaborative Inquiry-Based Laboratory Activity Enchances Student Engagement and Learning-Ciraj Ali Mohammed

Ciraj Ali Mohammed, sorgu temelli öğrenimi açık uçlu sorularla, rehber yardımıyla, yapılandırılmış sorgulama, ve sınırlandırılmış sorgulama olarak gruplandırarak açıkladı. Öğrencilere pre ve post quizler, laboratuvar raporları ve sınavlar yaparak; bu sistemden ne ölçüde faydalandıklarını tespit ettiklerini açıkladı ve sonuçların olumlu olduğunu belirtti.

5)Revising Competency Statement to Outline a Roadmap for Curriculum Reform: A Saudi Dental School Experience-Shoroog Agou

King Abdulaziz Üniversitesinde Diş mHekimliğinde bulunan konuşmacı; kendi üniversitesini tanıtarak başladığı konuşmasında 2012 yılında başlayarak müfredatlarında nasıl değişiklik yaptıklarını açıkladı. Kendi üniversitelerinde 2012 yılına kadar disipline dayalı eğitimi yeni entegre sistemle birleştirdiklerini ve öğrencilerin öğrenimlerini büyük ölçüde arttırdığını belirtti.

6)Reflecition on Nurse Preceptor Training Courses from the Experiences of Nurse Precetors and Preceptees- Yu-Mei

7)Teaching Physiology in an Integrated Curriculum-Arif Siddiqu

Arif Siddiqu,  Fizyoloji anabilim dalının diğer anabilim dallarıyla ilişkisini  “Truly, Madly, Deeply” filmine atıfta bulunarak ilişkilendiren sunumunda tıbbın temelinde aslında fizyoloji olduğunu ve tüm diğer anabilim dallarıyla entegre bir biçimde öğretilmezse öğrencisinin tıbbı kavramasında zorluk yaşayacağını belirtti.

 

 Panel discussion:Introducing Medical Education Reform in developing countries: Journey of Medical Education in Pakistan

 

Hazırlayan : Serhat Yıldırım (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi)

Konuşmacı :

Tarih :17.10.2015

Panel Discussion (OP09)

 

THEME: TECHNOLOGY AND MEDICAL EDUCATION; THE LOVE-HATE RELATIONSHIP

SESSION 4 – PLENARY 3

DISCUSSANT: MEHMET EMIN AKSOY 

MODERATOR: MUHAMMED NADIM AKBAR KHAN

Reporter: Aykut Ucar – Berfin Gizem Uslu (Yeditepe Universitesi Tip Fakultesi)

Oturumun ilk kisminda John Sandars `The Frustration of Technology; Insights Into Why Technology May not Reach its Potential` konulu sunumunu gerceklestirdi.

Giris kisminda `Teknolojide efektif ogrenme` adimlarini siraladi. Bunlar; bir cember olusturarak ilerleyen, Ogrenen-Icerik-Yol gosterici yaklasim-Verilecek teknoloji- Baglam ogelerinden olusmaktadir.

Bu surecin dijital elemanlari ise; Ekuri (ogretmek icin internet kaynaklarini kullanmak) – Katilim (orn; cevrimici tartismalar) – Dijital okuryazarlik – Uretim (orn; ogretmek icin efektif multimedya uretimi)

Butun bu ogeler goz onunde bulunduruldugunda aktiviteyi bizzat yaparak ogrenmenin en iyi yol oldugu ortaya cikmaktadir.

Daha sonra bazi onemli terimlerden bahsetti. Bu terimler neden teknoloji kullanimini yayginlastirirken sorunlarla karsilasabilecegimizi anlatiyordu. Bunlardan bazilari soyle;

Uygulanabilirlik; bu surec boyunca dikkat edilen oge. Mudahale asamasi.

Transfer kabiliyeti; olculen-elde edilen efektiflik.

Olceklenebilirlik; Sistemin, baglantinin ya da surecin artan is yukuyle basi cikma yetisi.

Tum bu ogelere gore bir uygulama yapildiginda, kurslari web`e koyarken; kursun net  amacini, bir yazilim platformunu ve teknolojik zorluklari goz onunde bulundurmamiz gerekiyor. Kisacasi; kucuk bir cocugun buyumesini izlerken nasil aktif rol aliyorsak, yaptigimiz teknoloji bazli calismanin gelisimini izlemek de bizim gorevimizdir.

Oturumun ikinci kisminda Deborah Murdoch-Eaton `The Challenge of Getting Faculty to Engage with technology in their Teaching` idi.

Giris kisminda ozellikle uzerinde durulan konu, buyuklerin gencler hakkinda surekli sikayet ediyor olusuydu. Oysa ogrenime olan yeni milenyum yaklasiminda ogrenme kulturu, kolektif ogrenme kulturu ile yer degisiyor.

Tip ogrencilerinin hicbir zaman uzun metinleri okumayi sevmediginden bahseden konusmaci ogretmenlerin kucuk kisimlar ve kisa videolar iceren dersler hazirlamalari gerektigini soyledi. Bu anlayisi ogrenci merkezli inanis olarak adlandirdi.

Bu sistemi uygulamaya calisirken fakultemizden destek gormuyor olsak bile hala yapabilecegimizi vurgulayan konusmacinin uc noktasi vardi bunu basarmak icin;

-  -  -

Ogrenci merkezli inanclar

-     -Sorun cozucu zihniyet

-     -Cabalayanlar arasinda baglanti

Bu yeni uygulamalara ve tekonlojilere erken adapte olabilen ogretmenler gayet uygunken, anaakim ogretmenleri icin bu gecerli degildir.

Sonuc;

1.     -

Ogrencilerin modern zamanin yansimalari oldugunu kabul etmeli

2.     -

Onlarla onlarin seviyesinde bulusmali

3.     -

Aktivitelerin amaca yonelik ogrenmeye uygunluguna aciklik getirme (Sacma ve anlamsiz seylerle zaman harcama)

4.     -

Icerik ve ogrenme icin bir standart belirleme (olusan etkileri degerlendir)

Ama tum bunlari yaparken olusan gideri asla unutma! (Sadece para degil, zaman, egitim, degerlendirme..)

Son konusmaci Hirotaka Onishi`nin konusu `Information technology itself does not facilitate your teaching` idi.

Teknoloji bazli ogrenimi gelistirmek adina katki saglayacak ogeleri siralayan konusmaci sunlardan bahsetti;

Ogretmen egitimi-web bazli ders uzerine

Oz ogrenme-cevrimici moduller ile

Multimedya-oyun, simulasyonlar ve kisa videolarla

E-ogrenme`nin gerekliligini vurgulayan konusmaci  Keller ARCS modelini aciklayaraksunumunu bitirdi.

Bu model bu surecte bircok soru isaretini cevaplayan motivasyonu nasil kontroledecegimize yonelikti;

Attention-Ozen / Relevance-Uygunluk / Confidence-Guven / Satisfaction-Tatmin

 

 Practising Professionalism and Ethics: New Dimensions

Konuşmacılar: Anis Ahmad, Ming Jung Ho, Usman Mahboob, Osman Erol Hayran

Hazırlayan: Nur Köse (Acıbadem Üniversitesi)

Tarih: 17.10.2015

Saat: 11.00-12.30

Symposium 1

İlk konuşmacı olan Anis Ahmad, Ethical Dimensions of Professionalism adlı konuşmasında professionalism ve commercialism arasındaki farklara değinerek başladı. Tıbbın ticari anlayışın gölgesinden çıkıp hem seküler hem de dindar doktorların sahip olabileceği ortak bir insancıl yaklaşım olması gerektiğinden bahseden Anis Ahmad Kuran’dan çeşitli ayetler göstererek Pakistanlı doktorların bu etik anlayışına kavuşturulması gerektiğinden bahsetti. Konuşmasının son kısmında hastaların kişisel özgürlüklerinin bazen doktorların tıbbi girişimini kısıtladığı ve küreselleşmenin sağlık ve etik alanına olan etkilerinden bahsetti.

Sonraki konuşmacı olan Ming Jung Ho, Effects of Hospital Accreditation on Medical Professonalism konulu konuşmasında hastane akraditasyonunun avantaj ve dezavatajlarından bahsetti. Olanakların iyileştirilmesi, hasta sağlığı ve güvenliğinin arttırılması gibi olumlu özelliklerin yanısıra bu akraditasyonların öğrenciler ve hastane çalışanları üzerindeki iş yükünü arttırdığı ve duygusal açıdan onları zayıflattığından bahsetti.

3. konuşmacı olan Usman Mahboob, Multi-Model Approach to Understand Medical Professionalism konulu konuşmasında pek çok modelden bahsetti ve bireysel anlayışın kültür ve toplum anlayışıyla aynı kaynakta değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Son konuşmacı olan Osman Erol Hayran, Cultural Backgrounds of Professionalism and Ethics in Medicine adlı konuşmasında medical professionalismin evriminden bahsetti.

- Eskiden çocuklarının ve ailenin sağlık ve bakımından kadın sorumluyken sanayi devrimiyle birlikte sağlık sistemi endüstrileşerek erkeklerin egemenliğine girdi. Uzun bir süre tıp eğitimi sadece üst sınıf erkeklere verildi. 1960’lı yıllardaki feminist hareketten sonra bile kadınların sağlık alanında erkekler kadar baskınlaşamadığından bahseden Hayran, kadın merkezli tıbbın erkek merkezli tıbba geçtiğinden bahsetti. Hastanelerin birer sağlık fabrikası doktorların da birer üniformalı bekçilere dönüşmesinden ve doktorların hastanın yaşam standartlarını yükseltmektense sadece hastalığı tedavi etmeye odaklandığını söylemesiyle konuşmasını sonlandırdı.

 

21. YÜZYILDA ÖĞRETME VE ÖĞRENME – SEMPOZYUM 2

Hazırlayan :Büşra Öner

Tarih : 17.10.2015

Sempozyum 02

SİMÜLASYONLA GELİŞTİRİLMİŞ DİSİPLİNLERARASI EĞİTİM

Konuşmacılar :Prof.Dr. Melih ELÇİN, Hacettepe ÜniversitesiTıp Eğitimi ve Bilişimi  Anabilim Dalı , MD, MSc, CHSE

Eskiden hekimlerin zihnimizde en sık yaptığı çağrışım steteskopları ve ellerindeki çantaları iken ve bizler onların daha fazlasına ihtiyaç duymayacaklarını düşünürken günümüz hekimleri iş birliği yapmanın, öğrencilerine verdiği yeni eğitim tekniklerinde savundukları pek çok yeni yöntemi kullanmanın avantajlarını yaşıyor. Bunu yaparken de salt meslektaşları ile değil, farklı sağlık disiplerinden görevliler ile aynı masaya oturmayı başarabiliyorlar. Melih Elçin  1980lerde PubMed’de ‘interprofessional education’ başlığını arattığımızda bulabileceğimiz makale sayısı 15-20yi geçmezken şimdilerde 1500den fazla yazıya ulaşabilmemizi olumlu değerlendirse de bu konuya gereken önemin gösterilmediğini düşünmektedir.

21. YÜZYIL SÜPERKOMPLEKSİTE DÜNYASINDA ÖĞRENEN KESİMDEKİ GELİŞME

Konuşmacılar : Dr. John Sandars

Bilgiyi öğrenmede, aktarmada ve günlük yaşamda giderek daha kompleks yapılarla karşılaşmamızın sebebi üzerine konuşuldu.

Belirsizlik, öngörülemezlik ve itiraz edilebilirlik ile üç maddeye indirdiği süperkompleksitenin oluşturduğu karışıklığın bilginin değişim hızından fazlasıyla etkilendiğini, aynı çalışma ortamındaki kişilerin takım olabilmeyi başaramadığı sürece işlerin daha da karmaşık hale geleceğini ve tüm bunları yapmaya çalışırken en çok ihtiyaç duyacağımız şeyin profesyonel bir bakış açısı olduğunu belirten Sandars kabul edilen pek çok doğrunun değişebileceğini ve bizlerin yapması gerekenin değişimleri güçlü kılarak kendi hayatımızın ‘fikir üretebilen’ kısmına geçebileceğimizi vurguladı.

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN ENTEGRASYONU

Konuşmacı : N.G.Patil

Sözlerine ‘öğretmek bitti demek değildir’ diyerek başlayan sayın  Patil PDÖ sistemini kullanan eğitimcilerin toplum, vaka ve teknoloji bazlı eğitim konusunda da donanımlı hale gelmeleri  gerektiğinin önemini  vurgulayarak öğrencilerin sadece kütüphane ayağında çalışabilen kişiler değil; sosyal medyayı olabildiğince efektif kullanabilen, yaptığı gözlemlerdensomut çıktılar elde edebilen bireyler olduğunu belirtti.

 

TÜRKİYE'DE TIP VE DİŞ HEKİMLİGİ EĞİTİMİ STANDARTLARI VE AKREDITASYONU

Hazırlayan : Tuğçe İrem Paşa , Yağız Uğur Yolcu ,Büşra Öner

Tarih : 17.10.2015

Sempozyum

Sunum 1

Konuşmacı : Dr.Perihan Torun, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Akreditasyon konulu sunumunda Türkiye’deki akreditasyon sürecindeki problemleri, ulusal müfredatın bu akreditasyona ne düzeyde uyum gösterebildiğini açıkladı. Ulusal müfredatı oluştururken diğer ülkelerle veya ulusal çapta diğer üniversitelerle karşılaştırmanın kolay olduğunu; fakat sorunun temelinde tıp eğitiminde ortam ve şartlar göz önünde bulundurulmadan aynılaşmaya gidilmesi olduğunu dile getirdi. Aynılaşmanın da adaptasyon problemlerine yol açtığını özellikle belirtti. Farkli yaklasim isteyip istemediğimiz konusunda fikir birliğine gidilmesi için ulusal çapta tartışılmasının gerekliliğinden bahsetti. Ayrıca akreditasyon konusunda sonuca yönelik çalışmanın asıl sürecin göz ardı edilmesine neden olduğuna değindi

Sunum 2

Konuşmacı : Dr.Aynur Eren Topkaya, Namık Kemal Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Mezuniyet öncesi eğitim konulu sunumunda, Mezuniyet öncesi eğitimin standartlarından bahsederken, önce iyi bir hekimin nasıl olacağı ve nasıl yetiştirilmesi gerektiği konusundaki fikirlerini belirtti. Tıp eğitimi modelleri ve tarihçelerini Türkiye’deki tıp eğitiminden ve modelleri ilk uygulamaya koyan fakültelerden örnekler vererek bahsetti.

1765- Usta- çırak eğitimi

1861- Disipline dayalı eğitim (klasik eğitim), Alman – Fransız ekolü

1951- Organ /sisteme dayalı eğitim ( entegre eğitim), ABD ekolü

1990 sonrası- Aktif eğitim

-probleme dayalı eğitim

-topluma dayalı eğitim

-yeterliğe dayalı eğitim

-öğrenci merkezli eğitim

-çıktıya dayalı eğitim

-kavrama dayalı eğitim

 Ayrıca yaptığı durum tespitine göre 2010da 120 üniversite varken 65 tıp fakültesi, 2015te 193 üniversite 89 tip fakültesi (iki dilde de programı olan okullarla beraber 100 program) sayısına ulaştığımızı ifade etti. Ulusal çekirdek eğitim programını kısaca anlattı. Kendisine göre standardizasyonun amacının aynılaştırmak olmadığını öğrencilerin belli yeterliliğe ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtti. Tip eğitimi için riskler olduğunu örnekleriyle açıkladı ve verdiği örneklerde özellikle teknolojiye bağımlılık, Tıpta Uzmanlık Sınavı ve performans yönetmeliğinin üzerinde durdu.

Sunum 3

Dr Abdullah Sonsuz, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Genel olarak akreditasyonun gerekliliği üzerinde durdu, ECFMGnin 2023 yılından sonra uygun bir şekilde akredite olmayan okullardan gelen öğrencilere sertifika verilmemesi yönünde aldığı kararı vurguladı. Daha sonra tıp eğitiminde akreditasyonun tarihini anlattı.

2008-TıpDek tarafından UTEAK’ın kurulması

2009-Ulusal mezuniyet öncesi tıp eğitimi stansartlarının kabulü

2010-Akredtiasyon sürecinin başlaması ve TEPDAD’ın kurulması

2011- TEPDAD’ın Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması

2013- TEPDAD’ın Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu tarafından tanınması

TBMM’nin düzenlediği rapor ile ulusal boyutta çalışmalarına başladıkları akreditsayon  süreci boyunca standartları oluşturanın da uygulamaya koyanın da tıp fakülteleri olduğunu hatırlatarak bu konuyu sadece uluslararası mecradaki yeterlilikleri için yapmadıklarının altını çizdi.  Sunumun geri kalanında ise detaylı bir şekilde akreditasyon sürecinden bahsetti. Akreditasyon süreci başvurudan sonuca kadar yaklaşık bir seneyi kapsıyor. Bu bir sene boyunca yapılan işlemlerden kendi süreçlerinden örnekler vererek bahsetti. Ayrıca akredite olunması için gereken temel standartlar ve gelişim standartlarını da açıkladı.

Sunum 4

Dr. Recep Öztürk, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Mezuniyet sonrası eğitim konulu sunumda, mezuniyet sonrası tıp eğitiminin mevcut durumu ve geleceği hakkında konuşuldu. Konuşmasına uzmanlık eğitiminin tarihçesiyle başlayan hocamız uzmanlık eğitimiyle bağlantılı olarak tıp eğitimindeki akreditasyon kurumlarından, özellikle de ülkemizdeki kurumlardan bahsetti. Daha sonra uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatı ve bu müfredatla yetkinliğin temel, girişimsel ve klinik alanda eş zamanlı sağlanması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Sunumun son kısmında ise tıpta uzmanlık eğitiminde tartışılması gerekenlere değindi. Eğitici eğitimindeki eksikliklerden bahsederken bu konuya Tıp Eğitimi Edinburgh Bildirgesi’nde de değinildiğini hatırlatarak bizlere araştırılmak üzere yeni kaynaklar sunmuş oldu. Araç gereç sıkıntısı, çalışma saatlerinin yoğunluğu ve hizmete dayalı süreç nedeniyle eğitime zaman kalmaması vurguladığı temel problemlerdi.

Sunum 5

Dt. Emir Yüzbaşıoğlu Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Bu sunumda da diğer sunumlara paralel olarak diş hekimliğinde akreditasyon, Türkiye’de diş hekimliği eğitimi ve mezuniyet öncesi diş hekimliği eğitimi ulusal standartlarından detaylı olarak bahsedildi. Müfredatlarına eklenen tıp dersleri sonrası öğrencilerinin salt ezber yerine beş yıllık müfredatlarını çok daha efektif geçirebilmeleri için gereken hazırlıklara giriştiklerini belirten Emir Yüzbaşıoğlu yakın geçmişte uygulamaya yeni geçirilmiş DUS konusunda TUKMOS ile iş birliği içinde olduklarını, WFME  ve Amerika bağlantılarını güçlendirerek standardizasyonu yakalama konusunda en güncele ulaşmak için çalıştıklarını söyledi.

 

Learning outcomes, Competencies, Milestones and EPAs: Choosing the right Approach

Konuşmacılar: Rehan Ahmed Khan, Fareesa Waqar, Fahd Mudassar Hameed

Hazırlayan: Nur Köse (Acıbadem Üniversitesi)

Tarih: 17.10.2015

Saat: 16.00-17.30

Conference Workshop

Learnin objectives, learning outcomes , milestones gibi kavramların  bizler için ne anlama geldiğini ifade etmemizle  başlayan Workshop’ta konuşmacılar öğrenim hedeflerinin oldukça önemli olduğundan ama bizlerin  öğrenim sonuçlarına daha fazla odaklanmış  olduğumuzdan bahsetti. Genel olarak öğretim görevlilerine yönelik bir workshop olduğundan bir öğrenci olarak çok fazla kazanım elde edemedim.