Gaziantep TÖB 'Akreditasyon Süreci' Konferansı

 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Sekreterliğinden de duyuru amacı ile Öğretim Elemanlarına ve Öğrencilere e-posta  ile davetiye yolladığımız etkinliğimizin raporu şöyledir: 6 Ocak 2015 tarihinde Gaziantep Üniversitesi Hastahanesi Oditoryumunda gerçekleştirdiğimiz ‘’Akreditasyon Süreci’’ Konferansı, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Levent Elbeyli , Dekan Yardımcıları Prof.Dr.Vedat Davutoğlu ve Prof.Dr.Ecir Ali Çakmak’ın katılımlarının yanı sıra 11 Öğretim Elemanı ve 73 Öğrencinin katılımıyla başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Akreditasyon Süreci’ni bizlere anlatan çok değerli hocamız ve aynı zamanda UTEAK Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Kemal Bakır’a çok teşekkür ederiz. 

Resim: