GAZİ TÖB, TIP EĞİTİMİ PANELİ; NASIL DERS ÇALIŞILIR?

Gazi Üniversitesi Tıp Egitimi Çalışma Kolu olarak bu yıl hem yerel birliğimizin ilk etkinliğini gerçekleştirdik. "Nasıl ders çalışılır?" temalı Tıp Eğitimi Paneli'mizde üst dönem arkadaşlarımız yeni gelen birinci sınıf arkadaşlarımıza ve diğer alt dönemlerine gerek dersler konusunda gerek sosyal ve akademik dengenin nasıl sağlanacağı konusunda bilgiler verdiler. Aynı zamanda sınavlar ve gelecek komiteler üzerine merak edilen soruların cevaplandığı etkinliğimiz 250'den fazla öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. Katılımda çoğunluğu birinci sınıf arkadaşlarımız oluşturdugu etkinliğimizde hem çalışma kolumuzun hem de birliğimizin yereldeki görünürlüğünü artırmış olduk. - Ayşenur Kozlu

Resim: