Abant İzzet Baysal TÖB, Fakültemizde Tıp Eğitimi Etkinliği

16-17 Şubat 2015 tarihlerinde yapmış olduğumuz ‘’Fakültemizde Tıp Eğitimi’’ adlı çalışmayla İzzet Baysal Tıp öğrencilerinin fakülte hakkındaki fikirlerini, dileklerini bir ağaç figürüyle ortaya koymaya çalıştık. Projemizin amacı tıp öğrencilerinin fakültesini, eğitimini tanımasını sağlamak ve dileklerini yetkili kişilere bildirmektir. Bu projeyle hem düşünceleri renkli bir şekilde ortaya koyduk hem de ne tür eksiklikler var dile getirdik.Fakültemizde 2 gün kalan tıp eğitimi ağacı aracılığıyla 109 kişinin tıp eğitimiyle ilgili hem olumlu hem de olumsuz düşüncelerine ulaştık ve elde ettiğimiz verileri dekanlığa bildirdik.

Resim: