3.Tıp Eğitimi Sene Ortası Buluşması'nın Ardından

Bu sene üçüncüsü düzenlenen Tıp Eğitimi Sene Ortası Buluşması 23-24 Ocak tarihlerinde Gazi TÖB ev sahipliğinde Ankara,Royal Anka Hotel'de gerçekleşti.Tıp Eğitimi Çalışma Kolu olarak gerçekleştirdiğimiz 3.Tıp Eğitimi Sene Ortası Buluşması'nda 40'ın üzerinde yerel birliğimizden yaklaşık 100 Tıp Eğitimi Gönüllüsü bir araya geldi.
 
Sene Ortası Buluşması'nda bir araya gelen Tıp Eğitimi Gönüllüleri'miz Ulusal Tıp Eğitimi Takımı'nın hazırladığı oturumlar ile Tıp Eğitimi bilgi ve becerilerini arttırarak hem yerel hem ulusal anlamda daha verimli çalışabilmek adına motivasyonlarını tazelediler.
 
3.Tıp Eğitimi Sene Ortası Buluşması açılışın ardından ''Tıp Eğitimi Savunucusu'' oturumu ile başladı.Başta yerel birlik Tıp Eğitimi Direktörleri olmak üzere Tıp Eğitimi Gönüllülerinin nasıl çalışması gerektiği,görev ve sorumluluklarının neler olduğuna dair interaktif bir oturum gerçekleşti.
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu olarak 1 Haziran'dan itibaren yapılan çalışmalar gönüllülerimiz ile paylaşıldıktan sonra TEPDAD Başkanı Prof.Dr.İskender Sayek MOTE Standartları,Akreditasyon Sürecine Öğrenci Katılımı oturumu ile bizlerle birlikte oldu.
Ulusal Çekirdek Eğitim Programı'nın tanıtılmasından sonra Poster Fuarı için yerel birliklerimiz hazırlıklarını yaptı ve Tıp Eğitimi adına  yapılan çalışmalar Poster Fuarında yerel birliklerimiz tarafından tanıtıldı.
İlk günün son oturumunda ise sene içerisinde düzenlediğimiz Tematik Tıp Eğitimi ve Bölgesel Gelişim Toplantıları'mızın çıktıları  ve 6.7.8.Tıp Eğitimi Çalıştayları'mızın bildirilerinin son hali paylaşıldı.Raporlarımız ve bildirilerimiz için katılımcıların geri bildirimeri alındı.
Buluşmanın 2.günü E-Learning oturumu ile başladı.Ardından Açık Erişim  ve Politika Üretme ve Savunuculuk oturumları ile devam etti.
Tıp Eğitimi Anabilim Dalları oturumumuzda ise Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'ndan Dr.Özlem Coşkun bizlerle oldu.
Öğleden sonraki oturumlarımız NOME'ler Söyleşi'si ile devam etti.Son 3 dönemin Tıp Eğitimi Direktörleri Tıp Eğitimi Çalışma Kolu'nu geçmişten günümüze değerlendirdi.
Sene Ortası Buluşması Tıp Eğitimi Çalışma Kolu İç Tüzük Değişiklikleri oturumu ile son buldu.
 
Poster Fuarı'mızda ilk 5'e giren yerellerimizden ,Kocatepe TÖB,Ankara TÖB,Gaziantep TÖB,Hacettepe TÖB ve Poster Fuarında birinci olan yerel birliğimiz Mersin TÖB'ü kutlarız.
 
Toplantımıza ev sahipliği yaptıkları için Gazi TÖB Başkanı Utku Has'a ve Organizasyon Komitesi Burak Doğan nezdinde Organizasyon Komitesi'ne,oturumların hazırlanmasında emeği geçen Ulusal Tıp Eğitimi Takımı'na, NOME'ler Söyleşi'sinde bizlerle olan Çağrı Orkun Kılıç ve Enes Akdan'a ,E-Learning oturumunda bizlerle olan Bilişim ve Haberleşme Direktörü Bekir Burak Kılboz'a , Açık Erişim oturumunda bizlerle olan Araştırma Değişimi Direktörü'müz Yağız Uğur Yolcu'ya,Politika Üretme ve Savunuculuk oturumunda bizlerle olan Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcı'mız Ayşe Mine Özçelik'e,sunumları ile gönüllülerimizi bilgilendiren saygı değer İskender Sayek ve Özlem Coşkun hocalarımıza ve katılım gösteren tüm Tıp Eğitimi Gönüllüleri'mize teşekkürlerimizi sunarız.
 
Ulusal Tıp Eğitimi Takımı
Resim: